To je seznam izvajalcev, ki bodo otrokom nudili počitniško varstvo v Ljubljani

Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda
Ključne besede:
   varstvo    počitnice    program    Ljubljana    občina    otrok    poletje

Izvajalci subvencioniranega počitniškega varstva med poletnimi šolskimi počitnicami so danes, 2. junija, ob 7. uri začeli z zbiranjem prijav. Izvajalci, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, bodo v letošnjem letu izvedli 18 programov poletnega počitniškega varstva, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.

 

TUKAJ si oglejte seznam 18 izvajalcev počitniškega varstva v Ljubljani!

 

 

Komu je namenjeno poletno počitniško varstvo in kako bo organizirano?

 

- Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici).

 

- V posamezen program počitniškega varstva je otrok lahko vključen največ dva tedna.

 

- Programi niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo s 1. 9. 2020 vstopili v 1. razred osnovne šole, temveč otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.

 

- Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.