4 NARAVE LJUDI: Preverite, v katero skupino spadate vi in kaj to pove o vas

Andrej Pešec pravi, da smo si vsi enaki v tem, da iščemo užitek in srečo
Ključne besede:
   andrej    pešec    ljudje    narava    karakter    obnašanje    sreča
O 4 naravah človeka
Kako vedeti, kje ti je mesto in kako najti smisel?

Vsi smo enaki v tem, da iščemo užitek in srečo, a smo si različni po karakterju, obnašanju in naravi. Andrej Pešec pravi, da obstajajo 4 narave ljudi, ki se ločijo na učenjake, liderje (vodje), trgovce, umetnike ali delavce. Prisluhnite, kam spadate vi in kaj to pove o vas.