10 NOVOSTI, ki so začele veljati od 1. januarja 2019 dalje

Nekaterim se bodo izboljšale plače ...
Ključne besede:
   novosti    2019    vrečke    plastika    denar    plače    izboljšanje    poslabšanje    življenje

Komaj smo stopili v novo leto, a nas je številka 2019 že pozdravila z nekaterimi spremembami. 

 

PREPOVEDANE PLASTIČNE VREČKE - Od 1. januarja dalje so prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke. Potrošniki bodo še vedno lahko v trgovini kupili vrečko, prav tako pa bodo še naprej na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana.

 

IZBOLJŠANJE PLAČ - Večina javnih uslužbencev bo z novim letom deležna izboljšanja plač. Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki so jih vlada in sindikati javnega sektorja podpisali v začetku decembra, namreč s 1. januarjem predvidevajo prvi plačni razred povišanja. Povišanje bo tako prvič upoštevano februarja, pri izplačilu januarskih plač.

 

OČETOVSKO IN STARŠEVSKO NADOMESTILO BO ZNAŠALO 100% OSNOVE  - Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače. Vsem, ki imajo veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba. Za dodatek za veliko družino ne bo več cenzusa. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na člana.

 

STAROSTNA UPOKOJITEV - Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove se bodo tako kot že lani upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970.

 

VEČJA OKSRBNINA V DOMOVIH ZA STAREJŠE - Oskrbnina v skoraj vseh domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo, zlasti zaradi večjih stroškov dela, višja za dva odstotka. Vlada in sindikati javnega sektorja so namreč podpisali dogovor, po katerem se bodo plače večini zaposlenih izboljšale.

 

NOVELA ZAKONA O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVA - Uporabljati se začne novela zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki bo omogočila vodenje registrov presejalnih programov zgodnjega odkrivanja raka. Prav tako bo omogočil vzpostavitev registra endoprotetike, torej umetnih sklepov za spremljanje kakovosti vsadkov.

 

UPORABA ZAKONOV O SODNIH IZVEDENCIH - S 1.1.2019 se je začelo v celoti uporabljati zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki ga je DZ sprejel marca lani. Zakon med drugim določa, da se bodo lahko sodni izvedenci in cenilci pri izdelavi strokovnih mnenj za trg sklicevali na svoj status sodnega izvedenca oziroma cenilca.

 

TURISTI BODO PLAČEVALI TUDI PROMOCIJSKO TAKSO - Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma bodo ponudniki turističnih nočitev začeli turistom v znesku turistične takse zaračunavati še promocijsko takso. Ta znaša četrtino zneska obračunane turistične takse, skupni znesek pa je lahko največ 3,125 evra. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa bo namenjena izključno slovenski turistični organizaciji.

 

VIŠJA CESTNINA SKOZI PREDOR KARAVANK - Vozniki osebnih vozil bodo plačevali višjo cestnino skozi predor Karavanke. Za vozila iz prvega cestninskega razreda bo dražja za 20 centov in bo znašala 7,40 evra. Za tovorna vozila pa bo začel veljati pribitek k cestnini, in sicer na odsekih med Koprom in Ljubljano ter med Ljubljano in Šentrupertom.

 

ŠE TRIJE NOVI ZAKONU, KI BODO NEKATERIM OLAJŠALI ŽIVLJENJE - Z novim letom so se začeli uporabljati trije zakoni, ki bodo pomembno olajšali življenje nekaterim odraslim in predšolskim otrokom s posebnimi potrebami. To so zakoni o osebni asistenci, o socialnem vključevanju invalidov in o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.